Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • HAPPY NEW YEAR 2015 ส่งมอบ "สุขภาพดี" แก่กัน ในวันปีใหม่
  • สวัสดีปีใหม่ ของผู้อำนวยการกองสุขศึกษา
  • รณรงค์อุบัติเหตุ
  • ขับขี่ปลอดภัย
  • 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการ...
การจัดประชุมพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง HTด้วยกระบ...
อ่านต่อ
สาร สธ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประ...
สาร สธ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
อ่านต่อ
ภาพการประชุม ประชาพิจารณ์แบบปร...
ประชาพิจารณ์แบบประเมินความฉลาดทางสุขภาพ (Health Quotient) โดยผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ
สกู๊ปหน้า 1: การแพทย์พัฒนาแล้ว...
สกู๊ปหน้า 1: การแพทย์พัฒนาแล้ว! 'รักษ...
อ่านต่อ
คอลัมน์ พบแพทย์จุฬา: อุจจาระร่...
คอลัมน์ พบแพทย์จุฬา: อุจจาระร่วง (%010000...
อ่านต่อ
สธ.ส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู...
สธ.ส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัยน้...
อ่านต่อ
งานวิทยพัฒนา กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ช่องทางติดต่อทาง facebook : https://www.facebook.com/thaihealtheducation
 ช่องทางติดต่อทาง e-mail : hed.div.2557@gmail.com