Loading Processing...

3 ขั้นตอนในการปฏิบัติตัวหลังน้ำท่วม

3 ขั้นตอนในการปฏิบัติตัวหลังน้ำท่วม

 

          ในช่วงฤดูฝนเรามักจะพบเห็นน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ซึ่งบางจังหวัดเป็นพื้นที่ที่มี         น้ำท่วมขังทุกปี และที่สำคัญน้ำท่วมทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และทำให้ทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหาย ดังนั้น ท่านควรมีการปฏิบัติตัวหลังน้ำท่วมโดยการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 เอาใจใส่ตัวเอง เมื่อหลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วม ท่านและครอบครัวอาจเกิดความซึมเศร้า และต้องใช้เวลาเพื่อกลับสู่ภาวะปกติ ต้องดูแลทั้งตัวเองและครอบครัว ท่านสามารถปฏิบัติ เช่น

 • ให้เวลากับครอบครัวเพราะความอบอุ่นในครอบครัวอาจช่วยเยียวยารักษาได้ดี
 • พูดคุยปัญหากับเพื่อนและครอบครัว ร่วมแบ่งปันความกังวล จะช่วยให้ได้ระบายและ

ผ่อนคลายความเครียด

 • พักผ่อนและกินอาหารที่มีประโยชน์ เพราะมีปัญหาทั้งความเครียดและทางกายเพิ่มขึ้น

เมื่อร่างกายอ่อนแอ

 • จัดลำดับสิ่งที่จำเป็นต้องทำตามลำดับก่อนหลังและค่อย ๆ ทำ
 • ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์เมื่อเกิดอาการซึมเศร้าจนเกินที่จะรับมือได้
 • ระวังเรื่องสุขอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่เคยโดยน้ำท่วม

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการดูแลบ้าน  การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าบูรณะและอยู่อาศัย

 • ปรับจูนคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ ฟังรายงานสถานการณ์
 • ติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ
 • เดินตรวจตรารอบ ๆ บ้าน และเช็คสายไฟฟ้า สายและถังแก๊ส
 • ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตัวบ้าน ระเบียง หลังคา ว่าโครงสร้างปลอดภัย
 • ตัดระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าบ้าน
 • ปิดวาล์วแก๊สให้สนิท หากได้กลิ่นแก๊สรั่วก็ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณนั้น
 • เข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวัง และอย่าใช้วัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฟ
 • ถ่ายรูปความเสียหาย เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากประกัน (ถ้ามี)
 • เก็บกู้สิ่งของที่มีค่า และห่อหุ้มรูปภาพหรือเอกสารสำคัญ
 • เก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศ
 • ซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหาย
 • เก็บกวาดกิ่งไม้ หรือสิ่งปฎิกูลในบ้าน
 • ตรวจหารอยแตกหรือรั่วของท่อน้ำ ถ้าปิดวาล์วตรงมิเตอร์น้ำ และไม่ควรดื่มหรือ

ทำอาหารด้วยน้ำจากก๊อกน้ำจนกว่าจะรู้ว่าสะอาดและปลอดภัย

 • ระบายน้ำออกจากห้องใต้ดินอย่างช้า ๆ เนื่องจากแรงดันน้ำภายนอก อาจจะมากจน

ทำให้เกิดรอยแตกของผนังหรือพื้นห้องใต้ดินได้

 • กำจัดตะกอนที่มาจากน้ำเนื่องจากเชื้อโรคส่วนมากมักจะมาจากตะกอน

ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ท่านจะทำความสะอาดและซ่อมแซม           ทุกอย่าง ควรประเมินความเสียหาย โดยปฏิบัติได้ดังนี้

 1. เรียกบริษัทประกันภัย และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น เพื่อพิจารณาความเสียหาย
 2. ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอาคารของบ้านคุณ
 3. ทำแผนการบูรณะซ่อมแซม ซึ่งเป็นรายการสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 4. เปิดหน้าต่างเพื่อให้ความชื้นระเหยออกไป

การปฏิบัติตัว 3 ขั้นตอนภายหลังน้ำท่วม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะช่วยท่านให้มีการเตรียมความ

พร้อมของการดูแลเอาใจใส่ตัวเอง การจัดการดูแลบ้าน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมบ้าน

 

 

 

แหล่งข้อมูล : โครงการฝ่าวิกฤตฟื้นตนเองหลังประสบภัยน้ำท่วม สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

                  file:///C:/Users/DELL/Downloads/etriiymtaw...etriiymaicchphrmrabphaynamthwm.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.