Loading Processing...

โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้

โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้

 
 

 

หากมีความรู้สึกท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวัง หรือซึมเศร้า มีหลายคนมักจะรอเพื่อให้อาการหายไปเอง ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้เสียโอกาสในการรักษาในระยะเริ่มแรก ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ให้ตรงจุด เช่น หากซึมเศร้าจากไทรอยด์ ฮอร์โมน จะรักษาโดยให้ยารักษาไทรอยด์

สำหรับโรคซึมเศร้าจากความไม่สมดุลของชีวเคมีในร่างกายหรือวิกฤตในชีวิตอื่นๆซึ่งปัจจุบันมีคลินิกรักษาโรคซึมเศร้าในสถานพยาบาลของกรมสุขภาพจิต  การรักษาประกอบด้วยการให้ยาต้านเศร้า การทำจิตบำบัด การทำพฤติกรรมบำบัดและการบำบัดอื่นๆ เช่น สติบำบัด

ซึ่งอย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้และจะรักษาได้ผลดีหากรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

หากคุณรู้สึกไม่สบายใจ สามารถโทรศัพท์ปรึกษาที่หมายเลข 1323 ตลอด 24 ชม.

 

เจ้าของข้อมูล : เสาวภา สรานพกุล นักวิชาการ

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิตกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.