Loading Processing...

ไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยติดโรคพยาธิมาจากหนอนตัวแบนนิวกินี แนะประชาชนกิน “สุก ร้อน สะอาด”

ไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยติดโรคพยาธิมาจากหนอนตัวแบนนิวกินี แนะประชาชนกิน “สุก ร้อน สะอาด”

 

ไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยติดโรคพยาธิมาจากหนอนตัวแบนนิวกินี แนะประชาชนกิน สุก ร้อน สะอาด

 

          กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เผยประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ป่วยติดโรคพยาธิมาจากหนอนตัวแบนนิวกินี  แม้จะมีรายงานพบพยาธิที่สามารถก่อโรคในคนได้  ซึ่งที่มีรายงานคือติดจากการกินหอยสุกๆ ดิบๆ และไม่มีการติดต่อจากคนสู่คน  ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร ขอให้ถูกสุขอนามัยโดยเน้น “สุก ร้อน สะอาด”

           กรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในประเทศไทยนั้น  กรมควบคุมโรคขอให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน ( 9 พฤศจิกายน 2560)  ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการและงานวิจัยทางปรสิตวิทยาที่รายงานว่าหนอนตัวแบนนิวกินีเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคไข้ปวดหัวหอย หรือพยาธิปอดหนู หรือพยาธิหอยโข่ง ที่ก่อให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบในคน ซึ่งในเรื่องนี้ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีรายงานพบพยาธิที่สามารถก่อโรคในคนได้ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยติดโรคพยาธิปอดหนูที่มีพาหะแพร่โรคมาจากหนอนตัวแบนชนิดนี้  ส่วนที่มีรายงานคือติดโรคจากการกินหอยสุกๆ ดิบๆ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร ขอให้ถูกสุขอนามัย โดยเน้น สุก ร้อน สะอาด

            สำหรับพาหะแพร่เชื้อโรคไข้ปวดหัวหอยหรือพยาธิปอดหนูหรือพยาธิหอยโข่งในธรรมชาติ ได้แก่ หอยต่างๆ เช่น หอยบก หอยน้ำจืด (หอยโข่ง หอยเชอรี่ หอยขม) และทาก เป็นต้น  เมื่อคนกินหอยดิบ ก็สามารถมีตัวอ่อนระยะติดต่อได้ รวมถึงในผักและพืชผักต่างๆ ที่หอยทากคลานผ่านก็มีโอกาสปนเปื้อนตัวอ่อนและเป็นแหล่งแพร่โรคได้เช่นกัน  ทั้งนี้ โรคไข้ปวดหัวหอยหรือพยาธิปอดหนูหรือพยาธิหอยโข่ง ไม่มีการติดต่อจากคนสู่คน คนติดโรคพยาธินี้ได้โดยรับตัวอ่อนระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะติดต่อจากการกินหอยดิบ  ในประเทศไทยส่วนมากเกิดจากการกินหอยโข่งดิบ หอยเชอรี่ดิบและหอยทาก โดยนำเนื้อหอยเหล่านี้ไปปรุงเป็นลาบดิบ หรือปนเปื้อนในดินติดไปกับผัก เช่น ผักกาดสด คนกินกับอาหารประเภทยำ ลาบ เป็นต้น  เนื่องจากพยาธิปอดหนู เป็นพยาธิของหนู คนติดโรคโดยบังเอิญ จากการกินตัวอ่อนพยาธิชนิดนี้เข้าไป และไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายมนุษย์ได้ แต่ตัวอ่อนพยาธิจะไปอาศัยอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางของผู้ติดโรค ทำให้เกิดการอักเสบในเยื่อหุ้มสมอง  ซึ่งผู้ป่วยที่ติดโรคจะปวดหัวอย่างรุนแรง เป็นไข้  อาเจียน คอแข็ง ตาพร่ามัว ท้องเสีย และปวดกล้ามเนื้อ  แต่ถ้ามีการติดโรคอย่างรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ 

           ขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังการรับประทานอาหาร เน้นรับประทานแบบ “สุก ร้อน สะอาด” โดยหลีกเลี่ยงการกินหอยที่ปรุงไม่สุกด้วยความร้อน  รวมถึงล้างทำความสะอาดผักในบริเวณที่มีหอยทากคลานผ่านก่อนรับประทาน หรือรับประทานเฉพาะผักที่ลวกหรือต้มสุกแล้วเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดและไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในแหล่งที่มีหอยและหนอนตัวแบนนิวกินีอาศัยอยู่  หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

ขอบคุณข้อมูล : สำนักโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.