เพลงล้างมือบ่อยๆ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://
วดป. ที่จัดทำ : 15 มกราคม 2552  
วดป. ที่เผยแพร่ : 15 มกราคม 2552  
จำนวนผู้เข้าชม : 197 คน
 
งานวิทยพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ช่องทางติดต่อทาง facebook : https://www.facebook.com/thaihealtheducation
 ช่องทางติดต่อทาง e-mail : hed.div.2557@gmail.com