ทดสอบสมรรถนะทางกาย ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริห...
แนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557  
แผนยุทธศาสตร์กองสุขศึกษา ปี 2557-2560  
บทความสุขภาพ เตือนภัยสำหรับประชาชน  
ไฟล์งานนำเสนอ งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค วันที่ 23-25 ก.ค.57 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เ...  
ไฟล์งานนำเสนอและภาพการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15-16 ก.ค.57 โรงแรมร...  
ไฟล์งานนำเสนอ ทำเนียบรุ่นและภาพกิจกรรมการประชุมการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้...  

 
จุฬาฯ ชี้ “อีโบลา” ติดยากกว่าไข้หวัด ย้ำเสี่ยงแพร่ระบาดในไทยน้อย
ตบตี-ทำร้าย-ข่มขืน "เด็ก-สตรี" ไทยติดอันดับ 36 ของโลก
ยันชายชาวจันทบุรีไม่ป่วย “อีโบลา” แค่ไข้เลือดออก ด้าน สธ.สั่งเฝ้าระวังเข้ม (ชมคล...
 
มีบทความเกี่ยวกับสุขภาพมาใหม่ 35 บทความ ติดตามได้ใน Health Update น่ะครับ (เดือนสิงหาคม 2557)
vdo กิจกรรม งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค เครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 23-25 ก...
กองสุขศึกษา ขอเชิญเครือข่ายสุขศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค” ระหว่างวันท...
มีบทความเกี่ยวกับสุขภาพมาใหม่ 22 บทความ ติดตามได้ใน Health Update น่ะครับ (เดือนกรกฎาคม 2557)
ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ทับข...
 
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองสุขศึกษา
แผนกลยุทธ์การดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
นโยบายด้านสุขภาพ
แนวทางการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการ
ข้อมูลความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
องค์ความรู้ด้านสุขศึกษา
นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ
มาตรฐานงานสุขศึกษา
ฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในพื้นที่
แนวทางคู่มือ
ppt ระบบขอรับรองภายนอกและแผ่นพับ
งานวิทยพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ช่องทางติดต่อทาง facebook : https://www.facebook.com/thaihealtheducation
 ช่องทางติดต่อทาง e-mail : hed.div.2557@gmail.com